ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

Державна комісія України по запасах корисних копалин запрошує вас взяти участь в Сьомій міжнародній науково-практичній конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування».

Протягом 2014–19 рр. проведені шість міжнародних науково-практичних конференцій «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Дані заходи отримали позитивні відгуки і значне зацікавлення фахівців провідних державних та приватних компаній геологічної, гірничо- та нафтодобувних галузей, надрокористувачів, а також міжнародних представників.

Метою Конференції є підвищення ролі надрокористування в Україні, розвиток міжнародного співробітництва з питань надрокористування, вирішення питань залучення інвестицій в мінерально-сировинний комплекс держави, обмін досвідом з геологічного вивчення та використання надр; обговорення актуальних проблем геологічної галузі й надрокористування; проблеми нарощення мінерально-сировинної бази України, визначення нових напрямів наукових досліджень.

Основні тематичні напрями для обговорення:

ЗА УЧАСТІ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ ТА ГАЗУ

ННІ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ» КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ»

ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

ТОВ «ГЕОЛОГІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА»


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Голова

ОПІМАХ Роман Євгенович, голова Державної служби геології та надр України


Співголова

РУДЬКО Георгій Ілліч, д. геол.-мін. н., д. геогр. н., д. техн. н., проф., голова Державної комісії України по запасах корисних копалин


Члени оргкомітету

БАБОВ Костянтин Дмитрович, д. мед. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ “Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України”

БОГДАСАРОВ Максим Альбертович, д. геол.-мін. н., проф., член-кореспондент НАН Білорусі, зав. кафедри географії та природокористування, Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна

ВИЖВА Сергій Андрійович, д. геол. н., проф., директор ННІ "Інститут геології" КНУ ім. Т.Шевченка

ВІТИК Максим Олегович, директор зі стратегічних проєктів дивізіону «Розвідка та видобування»

ГАФИЧ Іван Петрович, к. геол.-мін. н., директор з розвідки і перспективного розвитку ПрАТ “Нафтогазвидобування”

КАЛАШНИК Петро Миколайович, головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

КОЗИЦЬКИЙ Зіновій Ярославович, керівник групи компаній «Еко-Оптіма» та «Західнадрасервіс»

КРИЖАНІВСЬКИЙ Євстахій Іванович, д.т.н., проф., академік НАН України, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу

ПАВЛУНЬ Микола Миколайович, д. геол. н., проф., декан геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

ПЛОТНІКОВ Олександр Володимирович, д. геол. н., професор кафедри геології та прикладної мінералогії геолого-екологічного факультету Криворізького національного університету

ПОНОМАРЕНКО Олександр Миколайович, академік НАН України, доктор геологічних наук, професор, академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

ШЕХУНОВА Стелла Борисівна, д.геол.н., член-кореспондент НАН України, директор Інституту геологічних наук НАН України

Секретарі оргкомітету

БАЛА Ганна Ростиславівна, головний менеджер із зв’язків з громадськістю Державної комісії України по запасах корисних копалин

ГОЦИНЕЦЬ Олександра Владиславівна, головний інженер з науково-технічної інформації відділу Державної комісії України по запасах корисних копалин

КЛЮЧОВІ ДАТИ

07 липня 2021 року Офіційне оголошення про проведення Конференції: Перше інформаційне запрошення
29 жовтня 2021 року Завершення прийому тез доповідей учасників
29 жовтня 2021 року Завершення прийому заявок та попередньої реєстрації на участь в Конференції
28 листопада 2021 року, 14:00 Початок реєстрації учасників Конференції
29 листопада 2021 року офіційне відкриття конференції; пленарні доповіді та доповіді згідно з секційними напрямками
29 листопада 2021 року, 17:00 Науково-практичний семінар «Методичні підходи щодо співставлення, гармонізації й узгодження категорій Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України та РКООН до Класифікаційної Системи шаблону Комітету з міжнародних стандартів звітності про запаси корисних копалин («CRIRSCO»)»
30 листопада 2021 року доповіді згідно з секційними напрямками
30 листопада 2021 року, 17:00 Науково-практичний семінар «Геолого-економічна оцінка запасів і ресурсів вуглеводнів за національною Класифікацією та перспективи застосування Системи Управління Вуглеводневими Ресурсами (Petroleum Resources Management System – PRMS)»
1 грудня 2021 року доповіді згідно з секційними напрямками та офіційне закриття конференції
2 грудня 2021 року Від’їзд учасників

м. Львів,

вулиця Яна Матейка, 6

Premier Hotel Dnister

Понад 20 годин

триденна програма

28 листопада – 1 грудня 2021 року

Більш ніж 300 учасників

Професіонали галузі розповідатимуть про найважливіше

ЗАВАНТАЖЕННЯ

В данному розділі ви зможете завантажити матеріали конференції

Галерея за 2021 р.

ДЕНЬ 1


ДЕНЬ 2


ДЕНЬ 3
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

ЗА ПІДТРИМКИ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

КОНТАКТИ

conf@dkz.gov.ua